Ευτύχιος άγιος

Αναφέρεται μαζί με τον άγιο Νικόλαο Μύρων ως ιδρυτής και κτήτορας της Μονής των Ιερέων (γνωστής και ως Αγίας Μονής), που βρίσκεται περί τα 2 χμ. νότια του μοναστηριού της Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας, στην επαρχία Πάφου. Η ίδρυση της Μονής τοποθετείται χρονολογικά στο α΄ μισό του 4ου μ.Χ. αιώνα, οπότε θα πρέπει να έζησαν και έδρασαν ο άγιος Ευτύχιος και ο άγιος Νικόλαος Μύρων.

 

Τις σχετικές πληροφορίες για τους δυο αγίους και για την ίδρυση απ’ αυτούς της Μονής των Ιερέων στην Πάφο, δίνει ο Εφραίμ ο Αθηναίος στο έργο του Περιγραφή τῆς ἱερᾶς, σεβασμίας καί βασιλικῆς μονῆς ...Κύκκου (Βενετία, 1751). Ο Εφραίμ γράφει ότι ενώ περιεργαζόταν το σκευοφυλάκιο της Μονής των Ιερέων, βρήκε εκεί παραμελημένο ένα τετράδιο παλαιό, με μεμβράνες, με κείμενο στην αρχαία ελληνική γλώσσα, που αποτελούσε μέρος από τον Βίο του αγίου Ευτυχίου. Το κείμενο έλεγε ότι ο Ευτύχιος ήλθε στην Κύπρο και, με βοηθό του τον Νικόλαο, ίδρυσε την Μονή των Ιερέων. Η Μονή κτίστηκε στη θέση όπου υπήρχε ναός τῆς ἀκαθάρτου θεᾶς (πρόκειται για ναό αφιερωμένο στη θεό Ήρα που υφίστατο εκεί). Ο Ευτύχιος, πάντοτε κατά τον Εφραίμ, κουβαλούσε πέτρες που τις πελεκούσε ο Νικόλαος, και οι δυο μαζί τις έκτιζαν. Αφού το μοναστήρι τέλειωσε, ο Νικόλαος έφυγε από την Κύπρο και πήγε στα Μύρα της Λυκίας όπου έγινε επίσκοπος. Αντίθετα, ο Ευτύχιος παρέμεινε στο μοναστήρι που ίδρυσε, ἐν τοῖς πόνοις τῶν καρπῶν αὐτοῦ  ἀγαλλόμενος, μέχρι το τέλος της ζωής του.

 

Ο άγιος Ευτύχιος αγνοείται από τους συναξαριστές. Βλέπε γι’ αυτόν και λήμμα Ιερέων Μονή.