Αρσένιος ζωγράφος

Image

Ξυλογλύπτης και ζωγράφος του 19ου αιώνα. Είναι γνωστός από μια επιγραφή στην ποδέα του εικονοστασίου της εκκλησίας της Παναγίας Ελεούσας στα Κάτω Λεύκαρα, κάτω από την εικόνα του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, από το 1863 μέχρι το 1866 κατασκεύασε και χρύσωσε το εικονοστάσιο και ζωγράφισε τις εικόνες του.