Φιλήμων

Image

Κύπριος μητροπολίτης Γάζης του πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Γεννήθηκε στο χωριό Αθηένου στα τέλη του 18ου αιώνα. Η παλαιότερη μαρτυρία που έχουμε για τη ζωή του προέρχεται από κώδικα του πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου αναφέρεται ότι ήταν από το 1810 ένας από τους σημαντικότερους συλλογείς κωδίκων της Παλαιστίνης. Μητροπολίτης Γάζης εξελέγη τον Ιανουάριο του 1837.

 

Βλέπε λήμμα: Ιεροσόλυμα

 

Τον Απρίλιο του 1860 ο Φιλήμων ανταποκρίθηκε στην παράκληση του αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Α' (1854-1865) για να ενισχύσει οικονομικά τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας, οπότε διέθεσε για τον σκοπό αυτό 1000 τουρκικά γρόσια. Την ίδια περίοδο έστειλε σημαντικό ποσό χρημάτων στις τοπικές αρχές της Αθηένου για την ενίσχυση της παιδείας της γενέτειράς του.

 

Βλέπε λήμμα: Εκπαίδευση- Τουρκοκρατία

 

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για την ανέγερση στα 1865 της Κοινοτικής Αλληλοδιδακτικής Σχολής Αθηένου. Ο Φιλήμων βοήθησε επίσης αρκετούς νεαρούς Κυπρίους να φοιτήσουν στις διάφορες σχολές του πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

 

Ο Φιλήμων πέθανε στα τέλη της δεκαετίας του 1860.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια