Ρεκουνιάτος

Μάρτυρας του 15ου αιώνα. Καταγόταν, πιθανώς, από την Κώρυκο της Μικράς Ασίας. Όπως αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικόν του (παράγρ. 660), ο Ρεκουνιάτος, μαζί με τον σύντροφό του Ανδρόνικο Κωρυκιώτη, συνελήφθησαν το 1425 στη Λεμεσό από τους Σαρακηνούς, όταν οι τελευταίοι έκαψαν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου τους ζητήθηκε να γίνουν Μουσουλμάνοι. Οι Ρεκουνιάτος και Ανδρόνικος όμως αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν. Ο λαός της Κύπρου τους συμπεριέλαβε τότε ανάμεσα στους μάρτυρές του και τους απέδωσε τις τιμές που απέδιδε στους αγίους της Εκκλησίας.