Αρίστων

Image

Αναφέρεται ως επίσκοπος ακαθόριστης επισκοπής στην Κύπρο, σε συνοδική επιστολή του πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοφίλου (400 μ.Χ.), σε Κυπρίους επισκόπους που ανέρχονταν σε 15. Αναφέρεται ωστόσο και πιο πριν, επί εποχής του Διοκλητιανού. Σύμφωνα προς το «Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως», συνελήφθη κατά την εποχή των διωγμών, όμως απελευθερώθηκε τελικά κι έγραψε τον βίο του μάρτυρα Φιλονείδη.