Παΐσιος πατριάρχης

Image

Κυπριακής καταγωγής πατριάρχης Αλεξανδρείας από το 1662 μέχρι το 1678. Είναι γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του στη σύνοδο της Μόσχας (1666-1667) την οποία είχε συγκαλέσει ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξιος Μιχαήλοβιτς προς καθαίρεση του πατριάρχη Ρωσίας Νίκωνος. Ο πατριάρχης Νίκων κατηγορήθηκε για το ότι είχε επέμβει σε υποθέσεις του κράτους κι είχε επιδείξει «ανευλάβειαν» προς τον τσάρο. Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Παΐσιος στο διάστημα που παρέμεινε στη Μόσχα εργάστηκε προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, πράγμα που κατόρθωσε. Εκτιμώντας τη συμβολή του αυτή, ο τσάρος Αλέξιος τον αντάμειψε πλουσιοπάροχα. Επιστρέφοντας στην έδρα του, ο Παΐσιος χρησιμοποίησε τις εισφορές του τσάρου υπέρ του έργου του πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια