Ευστάθιος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Χύτρων, μνημονευόμενος από τον Λεόντιο Μαχαιρά, αλλά αναφερόμενος και στον Βίο του αγίου Δημητριανού, με την πληροφορία ότι έγινε αργότερα αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Βλέπε γι’ αυτόν λήμμα Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος.