Βίκος Βαρνάβας

Image

Λατινίζων (Κύπριος;) μοναχός ο οποίος γύρω στα 1730 δοκίμασε να καταλάβει τον θρόνο του Κιτίου με τη βοήθεια μερικών Τούρκων και Χριστιανών Κυπρίων, τους οποίους εξαγόρασε και έτσι εξασφάλισε την υποστήριξή τους στα σχέδιά του. Υπήρξε όμως κοινή αντίδραση του κλήρου και των ηγετών του λαϊκού στοιχείου της επισκοπής, καθώς και φίλων προς αυτούς από την πρωτεύουσα Λευκωσία. Το σχέδιο του Βίκου ματαιώθηκε και ο επίσκοπος Κιτίου Ιωαννίκιος, για να προλάβει μελλοντική επανάληψη του εγχειρήματος, με την έγκριση του αρχιεπισκόπου αποκήρυξε και κατήγγειλε τον Βίκο στο Οικουμενικό πατριαρχείο, που με τη σειρά του εξέδωσε καταδικαστικό έγγραφο που τον αποσχημάτιζε.