Αρμένιος άγιος

Στους καταλόγους των αγίων της Κύπρου παρουσιάζεται και ο άγιος Αρμένιος, για τον οποίο όμως δεν υπάρχει καμιά πληροφορία, όπως επίσης άγνωστη είναι και η μέρα κατά την οποία γιορταζόταν. Δεν αποκλείεται το επίθετο άγιος να δόθηκε στον Αρμένιο αυτόν ως τίτλος τιμής, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε πιθανό σεβασμό του (Η. Delehaye, 'Saints de Chypre', Anal. Boll. XXVI (1907), σσ. 269-270).