Θεράποντας επίσκοπος

Επίσκοπος μη κατονομαζόμενης παραλιακής επισκοπικής έδρας της Κύπρου, κατά την εποχή των πρώτων αραβικών επιδρομών. Βλέπε λήμμα Θεράπων άγιος, αρ. 03.