Θερακομίας επισκοπή

Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ἱστορία..., σ. 391) ως πιθανή επισκοπή στην Κύπρο κατά την Πρωτοχριστιανική εποχή. Ο Κυπριανός αναφέρει ότι σε κάποιο αρχαίο, νομοκανόνα υπήρχαν σημειωμένες οι μητροπόλεις και επισκοπές της Κύπρου, που ήσαν συνολικά 31, μεταξύ των οποίων και η επισκοπή Θερακομίας.

 

Ο ίδιος ο Κυπριανός σημειώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη για την ύπαρξη όλων αυτών των εδρών στην Κύπρο. Πράγματι, τόσο ο Κυπριανός όσο και άλλοι, βασίστηκαν σε λανθασμένη χειρόγραφη παράδοση η οποία, από σύγχυση, είχε θεωρήσει ως κυπριακές αρκετές επισκοπικές έδρες που υφίσταντο εκτός Κύπρου, όπως η έδρα Θερακομίας.