Σπυρίδων επίσκοπος

Επίσκοπος (χωρεπίσκοπος) Τρεμιθούντος από το 1802 ως το 1821. Ο Σπυρίδων καταγόταν από το χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου. Ήταν ιερομόναχος το 1802, οπότε ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρύσανθος* είχε υποβάλει παραίτηση λόγω γήρατος. Η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή και ταυτόχρονα εξελέγη ως βοηθός στο έργο του, με τον τίτλο του επισκόπου Τρεμιθούντος, ο Σπυρίδων. Στη σχετική καταχώρηση στον Κώδικα Α' της Αρχιεπισκοπής, ημερομηνίας 13.12.1802, αναφέρεται ότι ο Σπυρίδων εξελέγη ως επίσκοπος, επειδή ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος λόγω του βαθύτατου γήρατος και των ασθενειών ατόνησε.

 

Ο Σπυρίδων εργάστηκε ως βοηθός του Χρυσάνθου μέχρι και την εξορία του τελευταίου από την Κύπρο, και τον θάνατό του, το 1810. Επί διαδόχου του Χρυσάνθου, αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ο Σπυρίδων διατήρησε τη θέση του και τον τίτλο του Τρεμιθούντος, μέχρι το 1821. Όμως κατά τα τραγικά γεγονότα του χρόνου αυτού, οπότε εκτελέστηκαν από τους Τούρκους ο Κυπριανός και οι άλλοι ιεράρχες, ο Σπυρίδων κατόρθωσε να διαφύγει, κι έκτοτε να ζήσει εκτός Κύπρου, οπότε και δεν υπάρχουν ειδήσεις του.