Παρθένιος μητροπολίτης

Κύπριος ιεράρχης, μητροπολίτης Λιβύης κατά τα μέσα του 17ου αιώνα. Σύμφωνα προς πληροφορίες που δίνει ο Νεόφυτος Ροδινός κι επαναλαμβάνει ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, καταγόταν από το χωριό Ποταμιού κι ήταν γιος κάποιου Σολωμού και κάποιας Πετρίτζης. Ήταν ἄνθρωπος ἐνάρετος καί εἰς ἀσκητικόν καί μοναδικόν βίον περίβλεπτος.

 

Φαίνεται ότι είχε δεχθεί ικανή μόρφωση, άγνωστο πού, γιατί αναφέρεται ότι δεν εἶναι τόσον ἄμοιρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί ἑλληνικῶν μαθημάτων (Ν. Ροδινός, Περί Ηρώων...). Ο Ροδινός γράφει ότι σήμερον [δηλαδή στις μέρες του, περί τα μέσα του 17ου αιώνα] εὑρίσκεται εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν. Όμως ο κάπως μεταγενέστερος αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική..., 1788, σσ. 361-362) γράφει ότι ο Παρθένιος ἐτελεύτησεν [=πέθανε] ἐν ἕτει 1661.