Ευάγριος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Σόλων κατά το α΄ μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από τα Πρακτικά της Γ' Οικουμενικής Συνόδου (της Εφέσου) το 431, τα οποία και προσυπέγραψε.

 

Στη σύνοδο αυτή η Εκκλησία της Κύπρου αντιπροσωπεύθηκε από 5μελή αντιπροσωπεία στην οποία μετείχαν, εκτός από τον Σόλων Ευάγριο, και ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Ρηγίνος (που μόλις είχε εκλεγεί), ο Πάφου Σαπρίκιος, ο Κουρίου Ζήνων και ο πρωτοπαπάς Καισάριος.