Πάππος επίσκοπος και άγιος

Image

Αναφέρεται από το μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως επίσκοπος Χύτρων, αδήλου χρόνου, πιθανότατα των αρχών του 4ου μ.Χ. αιώνα. Συγκαταλέγεται μεταξύ των τοπικών αγίων της Κύπρου, αν και άγνωστος στους συναξαριστές και χωρίς καθορισμένη ημέρα γιορτής.

 

Ο Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30) τον αναφέρει ως δεύτερο στη σειρά μεταξύ των μνημονευομένων επισκόπων Χύτρων: ...Δημητριανοῦ, Πάππου, Ἀθανασίου, Εὐσταθίου, Νικήτα ἐπισκόπου Κυθηραίων...

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Πάππον, αν και όχι πολλές, αντλούμε από το Βίο του αγίου Επιφανίου*, επισκόπου Σαλαμίνος/Κωνσταντίας. Στο Βίο αναφέρεται ότι ο Πάππος είχε υπηρετήσει ως επίσκοπος ἐν πόλει οἰκτρᾷ Κυθρί για 58 συνολικά χρόνια. Η Κυθρία (Χύτροι-Κυθρέα) αναφέρεται ως πόλη οἰκτρ (= αξιοθρήνητη), επειδή φαίνεται ότι τότε βρισκόταν σε παρακμή. Στο Βίο ο Πάππος αποκαλείται ὃσιος ἀνήρ και αναφέρεται ότι έχαιρε μεγάλου σεβασμού μεταξύ όλων των επισκόπων, κι ότι οι λοιποί επίσκοποι τοῦτον εἶχον ἃπαντες ὡς πατέρα, διά τε τήν ἐν Χριστῷ  ὁμολογίαν καί διά τά ἔτη τῆς ἐπισκοπῆς... Αναφέρεται ακόμη ότι ο Πάππος είχε δοσμένη από το Θεό την ικανότητα να προλέγει τα μέλλοντα (ἦν δέ καί πρόγνωσιν θεοῦ  ἔχων...).

 

Από άλλες αναφορές στο Βίο του αγίου Επιφανίου γνωρίζουμε ότι ο Πάππος ήταν σύγχρονος του (αρχι)επισκόπου Σαλαμίνος Γελασίου (προγενεστέρου του μεγάλου Επιφανίου) κι ότι είχε φυλακιστεί μαζί με τον Γελάσιο. Μάλιστα αναφέρεται ότι ο Πάππος είχε διωχθεί επειδή είχε ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, είχε φυλακιστεί, είχε υποστεί βασανιστήρια, τελικά όμως είχε απολυθεί.

 

Σε άλλη αναφορά στο Βίο του αγίου Επιφανίου, αναφέρεται ότι ο επίσκοπος Πάππος είχε πάρει από τον Θεό την εντολή να χειροτονήσει ως επίσκοπο Σαλαμίνος (μετά το θάνατο του Γελασίου και του διαδόχου του Οφελλίου) τον άγιο Επιφάνιο, πράγμα που συνέβη. Συνεπώς ο Πάππος υπήρξε σύγχρονος και του αγίου Επιφανίου. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Πάππος κατείχε τον επισκοπικό θρόνο των Χύτρων περίπου από το 310/11 μέχρι το 367/8 μ.Χ. (αφού παρέμεινε στο θρόνο για 58 χρόνια).