Γαβριήλ Κύκκου

Ιερωμένος του 18ου αιώνα, πρωτοσύγγελλος, ίσως αντιγραφέας χειρογράφων. Μνημονεύεται σε δυο χειρόγραφα της μονής Κύκκου: 14 (269) Ομήρου Ιλιάδα, του 18ου αιώνα, και 22 (263) Ἑρμηνεία τῆς τοῦ λόγου περί Ἱεροσύνης τοῦ Γρηγορίου ἐπιγραφῆς, του 18ου αιώνα.