Παφνούτιος άγιος

Ένας από τους λεγόμενους αγίους Ηλιοφώτους. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά ως ένας από τους 300 «Αλαμάνους» αγίους που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, σε ακαθόριστους χρόνους, κι ασκήτευσαν σε διάφορα μέρη του νησιού όπου παρέμειναν μέχρι και το θάνατό τους.

 

Ο Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 32) σημειώνει ότι ο άγιος Παφνούτιος είχε ασκητεύσει κοντά στο χωριό Αχερά (επαρχία Λευκωσίας, κοντά στο Μιτσερό) μαζί με τους αγίους Ηλιόφωτον, Αυξουθένιον, Παμφόδιτον και Παμμέγιστον. Και οι πέντε αυτοί άγιοι ονομάζονται συνοπτικά άγιοι Ηλιόφωτοι και συνεορτάζονται στις 13 Ιουλίου.

 

Στο διαλυμένο σήμερα χωριό Άγιοι Ηλιόφωτοι σώζεται η ομώνυμη εκκλησία που επικοινωνεί με μικρό σπήλαιο το οποίο πιστεύεται ότι ήταν ο τάφος των αγίων Ηλιοφώτων.

 

Όπως και οι άλλοι τέσσερις άγιοι, έτσι κι ο άγιος Παφνούτιος αγνοείται από τους συναξαριστές.