Ιωαννίκιος πατριάρχης

Image

Πατριάρχης Αλεξανδρείας από το 1645 μέχρι το 1657, Κύπριος την καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα του (η μητέρα του καταγόταν από την Αλεξάνδρεια). Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Σιναϊτικού μετοχίου στον Χάνδακα (=Ηράκλειο) της Κρήτης. Πριν εκλεγεί πατριάρχης Αλεξανδρείας, το 1645, διετέλεσε μητροπολίτης Βεροίας. Στον πατριαρχικό θρόνο Αλεξανδρείας διαδέχθηκε τον πατριάρχη Νικηφόρο.