Θεόπομπος ή Θεόπεμπτος επίσκοπος

Κύπριος ιεράρχης, επίσκοπος Τρεμιθούντος κατά και περί το 381 μ.Χ. Μετείχε στις εργασίες της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ., μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες που ήταν ο Πάφου Ιούλιος, ο Ταμασσού Τύχων και ο Κιτίου Μνημόνιος.

 

Οι Κύπριοι ιεράρχες προσυπέγραψαν τα πρακτικά της συνόδου.