Λουκιανός επίσκοπος

Λατίνος επίσκοπος Αμμοχώστου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες γι’ αυτόν, εκτός του ότι πέθανε το 1409.