Μακεδόνιος επίσκοπος

Image

Αγνώστου χρονολογήσεως Κύπριος επίσκοπος, που κατείχε την έδρα της επισκοπής Ταμασσού και που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τοπικών Κυπρίων αγίων.

 

Τον επίσκοπο Μακεδόνιον μνημονεύει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30) ως ἀρχιεπίσκοπον Δαμασίας [=Ταμασίας - Ταμασσού], τελευταίο στον κατάλογο μετά τους γνωστούς επισκόπους Ταμασσού Ηρακλείδιον, Μνάσωνα και Ρόδωνα.

 

Είναι πολύ πιθανόν ο Ταμασσού Μακεδόνιος να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Κύπριο επίσκοπο του 4ου αιώνα που προσυπέγραψε τα Πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής (343), για τον οποίο βλέπε στο αμέσως προηγούμενο λήμμα.

 

Σε τοιχογραφίες του 12ου αιώνα, ο άγιος Μακεδόνιος εικονίζεται ως επίσκοπος. Αγνοείται όμως από τους συναξαριστές.

 

Ο Στέφανος Λουζινιανός, πάλι, μνημονεύει τον άγιο Μακεδόνιο αλλά ως επίσκοπο Λευκωσίας: Santo Macedonio, vescovo di Nicosia... . Γράφει επίσης ότι ο Μακεδόνιος «είχε μοναστήρι στην επισκοπική έδρα του», το οποίο αργότερα έδωσε στις μοναχές του μοναστηριού της Παλλουριώτισσας, οι οποίες ιδιαίτερα τιμούσαν τη μνήμη του.

 

Μερικοί παλαιότεροι μελετητές, παρασυρόμενοι από την ομοιότητα των ονομάτων, υπέθεσαν ότι το μοναστήρι του Μακεδονίου που αναφέρει ο Λουζινιανός ήταν εκείνο της Μακεδονίτισσας κοντά στη Λευκωσία.