Χάμαδος Βασίλειος

Ιερέας του 15ου αιώνα, κτήτωρ της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Μας είναι γνωστός από επιγραφή και τοιχογραφία στην εκκλησία αυτή. Στην τοιχογραφία εικονίζεται ο ιερέας Βασίλειος Χάμαδος, μαζί με την οικογένειά του, να προσφέρει την εκκλησία στον αρχάγγελο. Η επιγραφή μνημονεύει το όνομα του ιερέα αυτού κι αναφέρει ότι η εκκλησία είχε τοιχογραφηθεί το 1474 (ή το 6983 «από Αδάμ»).