Ηράκλειος άγιος

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) σαν ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που είχαν έλθει στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και είχαν ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά, ο άγιος Ηράκλειος έφερε και το αξίωμα του επισκόπου και ασκήτευσε κοντά στο χωριό Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας:... Εἰς τήν Κοφίνουν ὁ ἅγιος Ἡράκλειος ἐπίσκοπος...

 

Δεν είναι γνωστό ποια επισκοπική έδρα κατείχε ο Ηράκλειος προτού ασκητεύσει. Αγνοείται από τους συναξαριστές.

 

Στην περιοχή του χωριού Κοφίνου υπήρχε παλαιά εκκλησία αφιερωμένη στον άγιο Ηράκλειο.