Ηλιόφωτος άγιος

Image

Αναφέρεται από το Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32) ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που είχαν έλθει από την Παλαιστίνη στην Κύπρο και είχαν ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού.

 

Ο άγιος Ηλιόφωτος είχε ασκητεύσει παρά το χωριό Αχερά, που δεν υπάρχει σήμερα, μαζί με τέσσερις άλλους αγίους, τους Αυξουθένιο, Παμφοδίτη, Παμμέγιστο και Παφνούτιο. Όλοι μαζί συνεορτάζονται στις 13 Ιουλίου και είναι γνωστοί με την κοινή ονομασία άγιοι Ηλιόφωτοι, από το όνομα του αγίου Ηλιοφώτου.

 

Ο άγιος Ηλιόφωτος αγνοείται από τους συναξαριστές.