Παρθένιος Δ Μογιλάλος πατριάρχης

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 17ο αιώνα. Στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως ανήλθε τέσσερις συνολικά φορές.  Όταν για τρίτη φορά εξεδιώχθη και κηρύχθηκε έκπτωτος από τον μεγάλο βεζύρη, εστάλη εξόριστος στην Κύπρο το 1672. Μάλιστα το Οικουμενικό Πατριαρχείο διέταξε να μη επικοινωνεί κανένας μαζί του. Ωστόσο ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικηφόρος* επικοινώνησε με τον εξόριστο στο νησί Παρθένιο. Προς τούτο, κατηγορήθηκε από το πατριαρχείο και, παρά την ηλικία του, εκλήθη στην Κωνσταντινούπολη όπου και πήγε για να λογοδοτήσει. Λίγο όμως αργότερα, το 1676, ο Παρθένιος εκλήθη κι ανέλαβε ξανά τον θρόνο του πατριαρχείου, όπου παρέμεινε για άλλα τρία χρόνια, και για τέταρτη φορά. Στην Κύπρο παρέμεινε εξόριστος για 4 χρόνια.