Χρύσανθος ιερομόναχος ζωγράφος

Είναι γνωστός από μια εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν μέχρι το 1974 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καπούτι. Όπως ο ίδιος αναφέρει στην επιγραφή στο κάτω μέρος της εικόνας ήταν μαθητής του Φιλοθέου πρωτοσυγκέλλου (της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου). Αυτό δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος ήταν μοναχός της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου. Την ίδια εποχή ένας άλλος ζωγράφος της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, ο Λεόντιος, είχε μαθητή και συνεργάτη μοναχό της μονής του Μαχαιρά. Η εικόνα της Θεοτόκου, την οποία υπογράφει ο Χρύσανθος, έχει χρονολογία 1795.