Γεώργιος πρωτοπρεσβύτερος

Ιερέας της Λευκωσίας, που έδρασε στα μέσα του 17ου αιώνα, όπως προκύπτει από δυο πιστοποιητικά που εξέδωσε (1.9.1650 και 1.9.1651), και τα δυο στην ελληνική γλώσσα, για υποψήφιους τότε του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης.

 

Το πρώτο πιστοποιητικό εκδόθηκε για τον Δενώρες, γιο του Νικολάου του ποτέ παπά Αντωνίου και της Μπεατρούς, κόρης του ποτέ Αλβισίου Δενώρες από παλαιό και ευγενικό σπίτι, από τις Αλυκές (=Λάρνακα). Το πιστοποιητικό ο Γεώργιος παρέδωσε στον Λουδοβίκο Μούτζιο, που φεύγοντας για τη Βενετία πήρε μαζί του και τον ανεψιό του Δενώρες (το πρόσωπο του πιστοποιητικού) για να τον στείλει στο Κολλέγιο της Ρώμης. Το έγγραφο σώζεται και σε ιταλική μετάφραση στα αρχεία του Κολλεγίου.

 

Αν ο Δενώρες αυτός ταυτισθεί, όπως προτείνει ο Ζ.Ν. Τσιρπανλής, με το μαθητή του Κολλεγίου Αθανάσιο Κωνστάντζο ή Καλημέρα του Νικολάου και της Μπεατρούς Δενώρες, τότε και αυτός υπήρξε μαθητής του Κολλεγίου.

 

Το δεύτερο πιστοποιητικό ο Γεώργιος εξέδωσε για τον Ιωάννη Χρυσαφίδα από τη Λάρνακα, γιο του ποτέ Παύλου και της Μαρούς του ποτέ Χριστοφή, που γεννήθηκε το 1638. Με το έγγραφο αυτό ο Γεώργιος βεβαιώνει τη νόμιμη καταγωγή και βάπτιση του Ιωάννη Χρυσαφίδα, κατ' αίτηση του θείου του Πέτρου Χρυσαφίδα, που ενδιαφερόταν ζωηρά για τη μόρφωση του μοναδικού ανεψιού του. Το έγγραφο βρίσκεται στα αρχεία του Κολλεγίου τόσο στα ελληνικά όσο και σε ιταλική μετάφραση.