Φιλόθεος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Πάφου κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα. Η περίοδος της επισκοπείας του δεν είναι γνωστή.

 

Τον επίσκοπο Φιλόθεο γνωρίζουμε από χειρόγραφη υπογραφή του σε κώδικα του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου που ευρίσκεται σήμερα στο Παρίσι κι είναι γνωστός ως Παρισινός κώδικας 870. Ο κώδικας περιέχει την Κλίμακα Ἰωάννου τοῦ Μοναχο, την οποία φαίνεται είχε μελετήσει ο επίσκοπος Φιλόθεος, ο οποίος και υπέγραψε στο φ. 7β του κώδικα, ως εξής: φιλόθεως ἐπίσκοπος ἀρσενόης καί ρομέων μητροπόλεος πάνφου.

 

Ο Φιλόθεος κατείχε τον επισκοπικό θρόνο της Πάφου (που περιελάμβανε και την περιφέρεια Αρσινόης, δηλαδή σημερινής Πόλης Χρυσοχούς) κατά την εποχή μιας από τις συχνές αναστατώσεις της εκκλησιαστικής τάξεως στην Κύπρο, που συνέβαιναν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το όνομά του ανευρίσκεται σε πατριαρχικά έγγραφα που σχετίζονται με την καθαίρεση του αρχιεπισκόπου Κύπρου Αθανασίου* και την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου, του Βενιαμίν*.

 

Προ της καθαιρέσεως, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του Αθανασίου, έγινε στην Κύπρο τοπική σύνοδος, στην οποία μετείχαν ο Πάφου Φιλόθεος, ο Σολίας Βενιαμίν, ο Κιτίου Ιερεμίας και ο Ταμασσού Ιάκωβος. Η σύνοδος είχε βρει ένοχο σκανδάλων και φιλαργυρίας τον αρχιεπίσκοπο, και επανειλημμένα τον κάλεσε σε απολογία, αυτός όμως αγνόησε την απόφαση της συνόδου. Ο Φιλόθεος πήρε μέρος και στην τελετή εγκαθίδρυσης του νέου αρχιεπισκόπου Βενιαμίν, το 1600. Κατά τον σάλο που ακολούθησε, ο Φιλόθεος δεν αναφέρεται. Λίγο αργότερα, το 1605-6, στα σχετικά με την παραίτηση του Βενιαμίν και την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου, του Χριστοδούλου, αναφέρεται άλλος επίσκοπος Πάφου, ο Λεόντιος Α'. Συνεπώς ο Φιλόθεος θα πέθανε πριν ή κατά το 1605.