Βενιαμίν επίσκοπος Σολίας

Αναφέρεται σε έγγραφο του Ιουνίου του 1601, που ήταν επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Ματθαίου Β', προς διαφόρους Κυπρίους επισκόπους με την οποία τους πληροφορούσε για τον διορισμό του Βενιαμίν* (άλλου από τον Σολίας) ως αρχιεπισκόπου Κύπρου σ' αντικατάσταση του καθαιρεθέντος Αθανασίου Α' *. Από το έγγραφο αυτό φαίνεται ότι η επισκοπή Σολίας υπαγόταν τώρα στην Αρχιεπισκοπή και εγκαθιδρύθηκε ως χωριστή επισκοπή για λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους και την οριστική μεταφορά της έδρας της Αρχιεπισκοπής από τη Σολιά στη Λευκωσία.

 

Μετά τον Βενιαμίν μόνο ένας επίσκοπος Σολίας αναφέρεται, ο Μακάριος, το 1618.