Ευτάσιος

Επίσκοπος μη κατονομαζόμενης επισκοπής της Κύπρου, που μαζί με άλλους δεκατέσσερεις Κυπρίους επισκόπους, μη κατονομαζομένων επίσης εδρών, υπήρξε παραλήπτης συνοδικής επιστολής του Θεοφίλου, πατριάρχη Αλεξανδρείας, στα 400 μ.Χ.