Νικήτας άγιος και επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Χύτρων αγνώστου χρόνου, πιθανώς κατά τον 3ο ή τον 4ο αιώνα, σύμφωνα προς μια αναφορά (Trésor Chronologie). Καταριθμείται επίσης μεταξύ των τοπικών Κυπρίων αγίων (εορταζόμενος στις 15 Σεπτεμβρίου).

 

Βλέπε λήμμα: Χύτροι

 

Τον επίσκοπο αυτό αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30), μαζί με άλλους επισκόπους στον σχετικό κατάλογο που παραθέτει, χωρίς όμως χρονολογικές ενδείξεις:

 

...Δημητριανοῦ, Πάππου, Ἀθανασίου, Εὐσταθίου, Νικήτα ἐπισκόπων Κυθηραίων (=Κυθρέας - Χύτρων).

 

Ο άγιος και επίσκοπος Νικήτας αγνοείται από τους συναξαριστές.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια