Φλάγγης Κωνσταντίνος

Image

Κύπριος ιερέας και μουσικός πιθανότατα του 16ου αιώνα. Είναι γνωστός από ένα σωζόμενο έργο του, τα «Κοινωνικά», στον μουσικό κώδικα υπ’ αριθμό 240 της Βιβλιοθήκης της Μονής Λειμώνος της Λέσβου. Το έργο αυτό του Φλάγγη ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα, ενώ ενωρίτερα ο Φλάγγης ήταν άγνωστος στην κυπριακή μουσική προσωπογραφία της παλαιάς περιόδου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του.