Ιωαννίκιος Κυκκώτης

Image

Μέλος της αδελφότητας της Μονής Κύκκου κατά τον 17ο αιώνα, ο οποίος διακρίθηκε στην αντιγραφή χειρογράφων. Σωζόμενο έργο του είναι το νομικό χειρόγραφο αρ. 7 της Μονής του Αγίου Νεοφύτου, το οποίο φέρει βιβλιογραφικό σημείωμα που αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η γραφή του την 1η Ιουλίου του έτους 1680 στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, και το λειτουργικό χειρόγραφο αρ. 13, επίσης της Μονής του Αγίου Νεοφύτου. Ο διάκοσμος των χειρογράφων του χαρακτηρίζει την τεχνοτροπία του βιβλιογραφικού εργαστηρίου που λειτούργησε στη Μονή Κύκκου τον 17ο και 18ο αιώνα.