Πολέμιος άγιος

Άγνωστος στους συναξαριστές τοπικός άγιος της Κύπρου. Μνημονεύεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως ένας των 300 «Αλαμάνων» αγίων που, σε ακαθόριστο χρόνο, είχαν έλθει στην Κύπρο από την Παλαιστίνη κι είχαν ασκητεύσει σε διάφορες περιοχές του νησιού. Ο Μαχαιράς γράφει μόνο ότι ο άγιος Πολέμιος είχε ασκητεύσει σε περιοχή της Μόρφου, μαζί με τον άγιο Θεοδόσιο, επίσης «Αλαμάνο».

 

Είναι πιθανόν ότι το όνομα του αγίου αυτού φέρει το χωριό Πολέμι* της επαρχίας Πάφου.