«Απόστολος Βαρνάβας» ιερατική σχολή

Image

Η ιερατική σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» ιδρύθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου στις 16 Μαρτίου 1949, επί αρχιεπισκοπείας του Μακαρίου Β' και λειτούργησε από τον Ιανουάριο του 1950. Ο θεμέλιος λίθος της σχολής τέθηκε στις 11 Ιουλίου 1949 από τον Μακάριο Β και σε ομιλία ο τέτε χωροεπίσκοπος Σαλαμίνας Γεννάδιος (μετέπειτα Μητροπολίτης Πάφου) εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς την Μονή Κύκκου και και τον ηγούμενο της Χρυσόστομο, οι οποίοι ανέλαβαν και όλα τα έξοδα για τη λειτουργία της Σχολής. Πρώτος Διευθυντής της Σχολής διορίστηκε ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Χαραλαμπους, μετέπειτα Μητροπολίτης Λήμνου.

 

Στη θέση του διευθυντή της Σχολής ανέλαβαν στη συνέχεια οι αρχιμανδρίτες Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης  (1951-1973), Γρηγόριος Κυκκώτης (1973-1974),  Διονύσιος Κυκώτης (1974-1979 και 1986-1998), Αλέξιος Κυκκώτης (1979-1986) Ιωσήφ Αλεξάνδρου (1998-1999) Βασίλειος Παπαφωτης (1999-2005).

 

Η σχολή στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα που βρίσκεται στη Λευκωσία, κοντά στο μετόχι του μοναστηριού Κύκκου. Εξαρτάται από την Ιερά Σύνοδο, η οποία αναθέτει την επίβλεψη της σχολής σε μια «εφορευτική επιτροπή» που αποτελείται από ένα μητροπολίτη ως πρόεδρο, από τον εκάστοτε ηγούμενο Κύκκου, από ένα βαθμούχο κληρικό και από δυο λαϊκούς με εκπαιδευτικά προσόντα. Για την εσωτερική διεύθυνση της σχολής διορίζεται από την Ιερά Σύνοδο ένας διευθυντής. Σήμερα διευθυντής της σχολής είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλογήρου.

 

Στη σχολή γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τόσο δημοτικών σχολείων όσο και γυμνασίων, που προτίθενται να ιερωθούν και ν' αναλάβουν καθήκοντα εφημέριου, σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της Εκκλησίας της Κύπρου. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη σχολή θα πρέπει α) να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και με ελληνική συνείδηση, β) να είναι υγιής και αρτιμελής, γ) να κατέχει πιστοποιητικό χρηστομάθειας και ιερατικού ζήλου υπογραμμένο από τον παπά και τον πρόεδρο της εκκλησιαστικής επιτροπής της κοινότητάς του. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Ιερά Σύνοδο η οποία και αποφασίζει για την πρόσληψη των υποψηφίων στη σχολή ή όχι. Απ' όσους γίνονται δεκτοί, οι μεν απόφοιτοι δημοτικών σχολείων κατατάσσονται στην πρώτη τάξη του κατώτερου κύκλου σπουδών, οι δε απόφοιτοι γυμνασίων, αφού επιτύχουν σε εξετάσεις, κατατάσσονται στην πρώτη τάξη του ανωτέρου κύκλου σπουδών, και εάν δεν επιτύχουν σ' εξετάσεις, κατατάσσονται ανάλογα σε τάξεις του κατωτέρου κύκλου. Ο κατώτερος κύκλος περιλαμβάνει τρεις τάξεις κι ο ανώτερος δυο.

 

Το πρόγραμμα της σχολής είναι τέτοιο, ώστε στο διάστημα της φοίτησης να γνωρίσει ο σπουδαστής τα κυριότερα στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας και να είναι σε θέση να κατανοεί τις εκκλησιαστικές τελετές, συγχρόνως δε ν' αποκτήσει τέτοια εγκύκλιο μόρφωση ώστε να μπορεί να τίθεται επικεφαλής της κοινότητας στην οποία μετά την αποφοίτησή του θα υπηρετήσει ως ιερέας. Το πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα: Θρησκευτικά (διάφορα θεολογικά μαθήματα), αρχαία και νέα ελληνικά, ιστορία, φιλοσοφικά, γεωπονικά και βυζαντινή μουσική.

 

Ο αριθμός των σπουδαστών δεν είναι σταθερός γιατί εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται. Υπάρχουν, κατά καιρούς, και αλλοδαποί σπουδαστές.

Φώτο Γκάλερι

Image