Αρκάδιος

Image

Όνομα δυο αρχιεπισκόπων της Κύπρου που στον κατάλογο των Κυπρίων αρχιεπισκόπων σημειώνονται ως Αρκάδιος Α' και Αρκάδιος Β'. Έζησαν και οι δυο τον 7ο μ.Χ. αιώνα.

 

Αρκάδιος Α': Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας και, κατά μια συμβατική αρίθμηση, ο 14ος Κύπριος αρχιεπίσκοπος. Στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντίας φέρεται ότι ανήλθε το 600 ή 626, μέχρι τον θάνατό του το 641/2. Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30) κατατάσσει τον Αρκάδιο δέκατο στη σειρά των Κυπρίων (Ελλήνων) αρχιεπισκόπων που παραθέτει.

 

Αν και ο Αρκάδιος αγνοείται από τους συναξαριστές, ωστόσο περιλαμβάνεται στον πίνακα των Κυπρίων αγίων και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 29 Αυγούστου.

 

Ο Αρκάδιος αναμείχθηκε στις σοβαρές κατά την εποχή του εκκλησιαστικές έριδες κι αναδείχθηκε δεινός αγωνιστής κατά του μονοθελητισμού και ανένδοτος πολέμιος της Εκθέσεως του αυτοκράτορα Ηρακλείου που εξεδόθη το 638 και στόχευε στη λύση του μονοθελητικού ζητήματος.

 

Πιστεύεται, αν και δεν γίνεται καθολικά αποδεκτό, πως ο Αρκάδιος είναι ο συγγραφέας του Βίου του Συμεών Στυλίτη του νεότερου (521-592). Επίσης η παράδοση αποδίδει στον Αρκάδιο και τη συγγραφή ενός Εγκωμίου του Αγίου Γεωργίου που όμως τόσο το ύφος όσο και το λεξιλόγιο είναι εντελώς διάφορα του Βίου του Συμεών.

 

Επί ημερών του Αρκαδίου έγιναν, όπως αναφέρουν οι πηγές, διάφορα κοινωφελή έργα στην πόλη της Κωνσταντίας - Σαλαμίνος, πρωτεύουσας τότε της Κύπρου. Μεταξύ των έργων αυτών ήταν η ανέγερση νοσοκομείου και η επέκταση ή βελτίωση του υδραγωγείου της πόλης. Το όνομά του απαντάται σε επιγραφές που έχουν βρεθεί.

 

Αρκάδιος Β': Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας και, κατά μια συμβατική αρίθμηση, ο 17ος Κύπριος αρχιεπίσκοπος. Μεταξύ αυτού και του αρχιεπισκόπου Αρκαδίου Α' παρεμβάλλεται ως 16ος αρχιεπίσκοπος ο Πλούταρχος. Στον κατάλογο του Χάκκετ μεταξύ των δυο Αρκαδίων παρεμβάλλεται ο αρχιεπίσκοπος Σέργιος.

 

Ο Αρκάδιος Β' είναι γνωστός μόνο ως παραλήπτης μιας επιστολής του αυτοκράτορα Κωνσταντίου Δ' του Πωγωνάτου (668-685 μ.Χ.) κατά του Παύλου, αρχηγού της αίρεσης των Ακεφάλων ή Καθαρών και Ασυμβίβαστων Μονοφυσιτών. Η επιστολή αυτή μαρτυρεί την μέχρι την εποχή του Πωγωνάτου ύπαρξη οπαδών της αίρεσης των Ακεφάλων στην Κύπρο, παρά την επανασύνδεσή τους με την Ορθοδοξία από την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ακόμη η επιστολή αυτή μαρτυρεί ότι η Κύπρος εξακολουθούσε να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Βυζάντιον, του οποίου η επιρροή στο νησί αυξήθηκε πάλι μετά την αποτυχία της εκστρατείας του Μωαβία και των Αράβων κατά της Κωνσταντινουπόλεως στα 670 - 678.

 

Η ακριβής χρονολόγηση της θητείας του Αρκαδίου Β' στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντίας είναι αδύνατη. Η αρχιερατεία του μπορεί, συμβατικά, να τοποθετηθεί μεταξύ του 649 (οπότε μαρτυρείται ακόμη η συνέχιση της θητείας του αρχιεπισκόπου Σεργίου) και του 680 (οπότε μαρτυρείται η άνοδος στον θρόνο της Κωνσταντίας του αρχιεπισκόπου Επιφανίου).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια