Ιάκωβος πρωτοπαπάς

Κύπριος εκκλησιαστικός αξιωματούχος, που κατά το 1609 έφερε τον τίτλο του πρωτοπαπά Λευκάρων. Τον Οκτώβριο του χρόνου αυτού προσυπέγραψε, μαζί με άλλους 10 Κυπρίους εκκλησιαστικούς ηγέτες, επιστολή του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου (η επιστολή φέρει ημερομηνία 5.10.1609) προς τον δούκα της Σαβοΐας. Η επιστολή αποτελούσε έκκληση -  πρόσκληση στον δούκα για ουσιαστική βοήθεια προς απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους.