Νίκων άγιος και επίσκοπος

Αναφέρεται ως επίσκοπος Αρσινόης (σημερινή Πόλη Χρυσοχούς) των πρώτων μετά Χριστόν αιώνων, πιθανώς των τελών του 4ου ή/και των αρχών του 5ου. Αν και αγνοείται από τους συναξαριστές, απαριθμείται ωστόσο μεταξύ των τοπικών αγίων της Κύπρου.

 

Ως επίσκοπος Αρσινόης, αναφέρεται ως προκάτοχος του αγίου Αρκαδίου. Μοναδική περί αυτού αναφορά απαντάται στον άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο. Μεταξύ άλλων, ο άγιος Νεόφυτος χαρακτηρίζει τον Νίκωνα μέγαν καί τῆς νίκης ἐπώνυμον και γράφει ότι πέθανε ἀποπερατώσας τόν βίον ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ.