Παρθένιος επίσκοπος

Επίσκοπος Κυρηνείας κατά (και περί;) το 1605 (περίοδος Τουρκοκρατίας). Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γι’ αυτόν, ούτε για ποιο ακριβώς διάστημα υπήρξε κάτοχος του θρόνου, φαίνεται όμως για μικρή μόνο περίοδο, αφού ο προγενέστερος αυτού επίσκοπος Τιμόθεος κατείχε τον θρόνο το 1604, ο δε διάδοχος του Παρθενίου Χριστόδουλος κατείχε τον θρόνο το 1606.

 

Πιθανότατα επρόκειτο για ένα μοναχό Παρθένιον, θείο των δυο εξωμοτών Μεμί και Μουσταφά (μάλλον Αμμοχωστιανών). Οι εξωμότες αυτοί είχαν αναλάβει στις αρχές του 17ου αιώνα να καταλάβουν την Αμμόχωστο για λογαριασμό του δούκα της Σαβοΐας, στο πλαίσιο δε της αμοιβής που θα τους δινόταν, προβλεπόταν και η προώθηση του θείου τους, μοναχού Παρθενίου, στην πρώτη επισκοπική έδρα της Κύπρου που θα περιερχόταν σε χηρεία (βλέπε λήμμα Αμμόχωστος όπως και λήμμα Ακκίδας Φραγκίσκος).

 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο μοναχός αυτός είχε προωθηθεί στον επισκοπικό θρόνο της Κυρηνείας, που είχε κενωθεί το 1604 ή το 1605, στο πλαίσιο ευρύτερης μυστικής συμφωνίας για απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους. Δεν γνωρίζουμε όμως εάν λίγο αργότερα πέθανε ή εκδιώχθηκε ή παραιτήθηκε.