Ισαάκιος ή Ισαάκ άγιος και επίσκοπος

Σε διάφορες πηγές αναφέρεται Κύπριος άγιος, που διετέλεσε και επίσκοπος μη κατονομαζόμενης επισκοπής της Κύπρου, άγνωστης χρονολόγησης, με την ονομασία Ισαάκιος.

 

Ο Στέφανος Λουζινιανός τον αναφέρει ως Isachio santo vescovo di Cipro (Ισαάκιος άγιος, επίσκοπος Κύπρου) μαζί με άλλο άγιο και επίσκοπο Κύπρου, τον Μελέτιο*, με τον οποίο συνεορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός τον αναφέρει ως Ἰσαάκ, ἐπίσκοπον Κύπρου καί μάρτυρα, που τιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρεται στις 21 Σεπτεμβρίου: Ἰσαακίου ἐπισκόπου Σίτης Κύπρου, ενώ σε άλλα χειρόγραφα αναφέρεται, κατά την ίδια ημερομηνία: Ἀκακίου ἐπισκόπου Σίτης της Κύπρου.

 

Ο Ισαάκιος αυτός ταυτίζεται από μερικούς μελετητές με τον Ακάκιο, για τον οποίο βλέπε σχετικό λήμμα.

 

Η υπόθεση μερικών παλαιοτέρων μελετητών ότι ο Ισαάκιος διετέλεσε, σε άγνωστο χρόνο, αρχιεπίσκοπος Κύπρου, δεν φαίνεται να ευσταθεί.