Χαρίτων επίσκοπος

Επίσκοπος Κυρηνείας από το 1844 μέχρι το 1849 (περίοδος Τουρκοκρατίας). Στον επισκοπικό θρόνο Κυρηνείας διαδέχθηκε τον επίσκοπο Χαραλάμπη ενώ του Χαρίτωνος διάδοχος (από τις αρχές του 1852) ήταν ο Μελέτιος (μερικοί θεωρούν ότι η επισκοπεία του Χαρίτωνος διήρκεσε μέχρι το 1852).

 

Ο Χαρίτων είναι γνωστός ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Πριν γίνει επίσκοπος είχε εργαστεί ως δάσκαλος και διευθυντής της Αλληλοδιδακτικής Σχολής Λευκωσίας, αναφερόμενος ως ἱερομόναχος Χαρίτων και ως ὁσιώτατος κύρ Χαρίτων διδάσκαλος. Σ' αυτόν ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ιωαννίκιος είχε εκχωρήσει, με έγγραφό του ημερομηνίας 12.2.1844, την εκμετάλλευση της κτηματικής περιουσίας του μοναστηριού της Θεοτόκου στην Κυθρέα. Η εκχώρηση ήταν 10ετής κι αποτελούσε ανταμοιβή για την υπηρεσία του ως δασκάλου. Τότε ακριβώς είχε ανοικοδομηθεί η εκκλησία του μοναστηριού κι είχαν κτιστεί και άλλα βοηθητικά κτίρια με δαπάνη συνολικά 19.000 γροσίων. Ωστόσο τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου (1844) ο Χαρίτων εξελέγη επίσκοπος.

 

Στο σύντομο σχετικά διάστημα που ο Χαρίτων υπηρέτησε ως επίσκοπος Κυρηνείας, εργάστηκε για την προώθηση της εκπαίδευσης στην επισκοπική του περιφέρεια και ίδρυσε αλληλοδιδακτικά σχολεία.