Λεόντιος

Κύπριος μητροπολίτης Σηλυβρίας του Οικουμενικού πατριαρχείου την περίοδο 1701-1724. Για τη ζωή του δεν είναι γνωστά άλλα στοιχεία. Στους επισκοπικούς καταλόγους Σηλυβρίας αναφέρεται επίσης Κύπριος μητροπολίτης το 1724 με το όνομα Αλέξιος. Εκφράζεται όμως η άποψη ότι ο Αλέξιος ταυτίζεται με το Λεόντιο.