Γρηγόριος ιερομόναχος

Σημείωμα στον κώδικα Baroc. 132 (Oxford) με ημερ. 21 Φεβρουαρίου 1512 αναφέρει δωρεά του ιερομονάχου Γρηγορίου, ζωγράφου στον Τζακ κηπουρό.