Βανόθης επισκοπή

Αναφέρεται από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ιστορία Χρονολογική... σ. 391), ως πιθανή επισκοπή στην Κύπρο κατά την Πρωτοχριστιανική εποχή. Ο Κυπριανός αναφέρει ότι σε κάποιο αρχαίο νομοκανόνα υπήρχαν σημειωμένες οι μητροπόλεις και οι επισκοπές της Κύπρου, που ήταν συνολικά 31 (6 μητροπόλεις και 25 επισκοπές) τις οποίες και απαριθμεί. Μεταξύ αυτών αναφέρει και την επισκοπή Βανόθης.

 

Ωστόσο ο ίδιος ο Κυπριανός σημειώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη για την ύπαρξη όλων αυτών των αρχιερατικών εδρών, αλλά επαρκείς μαρτυρίες για 14 μόνο από τις 31, τις οποίες και απαριθμεί. Μεταξύ των 14 αυτών δεν περιλαμβάνει την επισκοπή Βανόθης.

 

Η επισκοπή Βανόθης είναι σήμερα βέβαιο ότι δεν υφίστατο ποτέ στην Κύπρο, όπως δεν υφίσταντο και πολλές άλλες. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, καθώς και άλλοι, βασίστηκαν σε λανθασμένη χειρόγραφη παράδοση η οποία, από σύγχυση, είχε θεωρήσει ως κυπριακές αρκετές επισκοπικές έδρες που υφίσταντο εκτός Κύπρου.