Ιωαννίκιος Α΄επίσκοπος

Image

Ο επίσκοπος Κιτίου Ιωαννίκιος είναι γνωστός και με την προσωνυμία Ζωγράφος, γιατί είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Η περίοδος κατά την οποία κατείχε τον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου τοποθετείται μεταξύ του 1679 και του 1704. Ως προκάτοχός του αναφέρεται, κατά το 1676, ο Βαρνάβας, ως επίσκοπος Αμαθούντος και Λεμεσού. Διάδοχός του, από τον Μάρτιο του 1704, ήταν ο επίσκοπος Ιωαννίκιος Β'.

 

Ως ζωγράφος, ο επίσκοπος Ιωαννίκιος φαίνεται ότι ζωγράφισε αρκετές εικόνες, όμως δεν είναι βέβαιο ποιες και πόσες από τις σωζόμενες σήμερα είναι δικά του έργα. Πάντως αποδίδονται σ' αυτόν διάφορες, σε διάφορα μέρη της Κύπρου (βλέπε λήμμα Ιωαννίκιος, για τους ζωγράφους με το όνομα αυτό). Δίδαξε ζωγραφική και τον ανεψιό του, που ήταν μοναχός κι έφερε επίσης το όνομα Ιωαννίκιος, όμως κατά το 1699 ο επίσκοπος Ιωαννίκιος ζήτησε από τον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο ν' αποστερήσει του σχήματος τον ανεψιό του, λόγω κακής διαγωγής του.

 

Αμασγού 

Επί ημερών του επισκόπου Ιωαννικίου Α' ελύθη διαφορά μεταξύ της μητροπόλεως Κιτίου και του πατριαρχείου Αλεξανδρείας, σχετική με την κυριότητα του μοναστηριού της Παναγίας Αμασγού. Το μοναστήρι, στην επαρχία Λεμεσού, στη δεξιά όχθη του ποταμού Κούρη, είχε παραχωρηθεί περί το 1630, για άγνωστους λόγους, στο πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Το πατριαρχείο όμως δεν μπορούσε να λειτουργεί κανονικά το μοναστήρι και τον Απρίλιο του 1632 το επέστρεψε στην επισκοπή Κιτίου. Αργότερα ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Γεράσιμος Παλλαδάς (1668-1710) ήγειρε αξιώσεις πάνω στο μοναστήρι. Ο Ιωαννίκιος αρνήθηκε να παραχωρήσει το μοναστήρι κι έπεισε τον πατριάρχη Αλεξανδρείας να παραιτηθεί των αξιώσεών του. Ταυτόχρονα απευθύνθηκε και προς τον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο Β', από τον οποίο κι εξασφάλισε τελεσίδικη απόφαση για παραμονή του μοναστηριού στη μητρόπολη Λεμεσού και Κιτιαίων.

 

Θάνατος

Όπως αναφέρεται σε σημείωμα στο Τακτικόν της επισκοπής Καρπασέων και Αμμοχώστου (φ. 150α) που σώζεται στο αρχείο της μητροπόλεως Κιτίου και που εγράφη από τον επίσκοπο Κιτίου Ιωαννίκιο Γ', ο επίσκοπος Ιωαννίκιος Α' πέθανε την 1η Μαρτίου του 1704 και τον ίδιο μήνα εξελέγη ως νέος επίσκοπος Κιτίου ο ανεψιός του Ιωαννίκιος Β' που χειροτονήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Γερμανό Β' στην εκκλησία του Τριπιώτη, στη Λευκωσία.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια