Αχράντα

Image

Έτσι λέγεται σε μερικές περιοχές της Κύπρου ο άρτος (πρόσφορον) που προσφέρεται από τους γιορτάρηδες στην εκκλησία. Η ονομασία προήλθε από τη λέξη ἂχραντος= άσπιλος.