Τύχων επίσκοπος

Επίσκοπος Κιτίου κατά το β' μισό του 7ου μ.Χ. αιώνα. Αναφέρεται ότι είχε συμμετάσχει, μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες, στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 680 και η οποία καταδίκασε τη Μονοθελητική αίρεση.