Σωφρόνιος Δ' πατριάρχης

Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1579 μέχρι το 1608 οπότε παραιτήθηκε. Ανεψιός του πατριάρχη Γερμανού, τον οποίο και είχε διαδεχθεί, ενώ όταν ο ίδιος παραιτήθηκε όρισε ως δικό του διάδοχο τον συγγενή του Θεοφάνη.

 

Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος σχετίστηκε με προσπάθειες για επαναστατικό κίνημα στην Κύπρο, κατά των Τούρκων, το 1600. Συγκεκριμένα όταν έφθασε στα Ιεροσόλυμα ο Ρόδιος Φραγκίσκος Ακκίδας, πράκτορας του δούκα της Σαβοΐας Καρόλου Εμμανουήλ και συνάντησε τον Σωφρόνιο τον οποίο πληροφόρησε περί της αποστολής του, δηλαδή για υποκίνηση επαναστάσεως στην Κύπρο, ο πατριάρχης απεδέχθη την όλη ιδέα με υπερβολικό ενθουσιασμό.   Έγραψε μάλιστα και ο ίδιος δύο σχετικές επιστολές, που έδωσε στον Ακκίδα, μια για τον δούκα της Σαβοΐας και μια για τον τότε αρχιεπίσκοπο Κύπρου Βενιαμίν. Ο τελευταίος δεν επέδειξε παρόμοιο ενθουσιασμό, κρίνοντας μάλιστα ότι ο πατριάρχης ήταν αρκετά επιπόλαιος στο σοβαρότατο αυτό για την Κύπρο ζήτημα (βλέπε λήμματα Βενιαμίν αρχιεπίσκοπος και Ακκίδας Φραγκίσκος).