Σωφρόνιος Σύρος

Κύπριος ιερομόναχος του μοναστηριού του Σινά, αντιγραφέας χειρογράφων. Κατά τους Μ. Vogel- V. Gardhausen (Die Griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig, 1909, σ. 412), ο Σωφρόνιος Σύρος αντέγραψε το χειρόγραφο Sinaiticus Gr. 948.