Ιάκωβος επίσκοπος

Επίσκοπος που έφερε τον τίτλο του Λεμεσού στα 1609. Κατά πάσαν πιθανότητα διοικούσε στις αρχές του 17ου αιώνα την επισκοπική περιφέρεια Αμαθούντος, αλλά με έδρα πλέον την Λεμεσό.

 

Ο Ιάκωβος είναι γνωστός από έγγραφο ημερομηνίας 5.10.1609, του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου προς τον δούκα της Σαβοΐας, το οποίο και προσυπέγραψε μαζί με άλλους 11 Κυπρίους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Επρόκειτο για έκκληση - πρόσκληση στον δούκα για ουσιαστική βοήθεια προς απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους.

 

Μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, το έγγραφο προς τον δούκα προσυπογράφουν και τέσσερις επίσκοποι, μεταξύ των οποίων και ο ταπεινός Ἰάκωβος ἐπίσκοπος Λεμεσοῦ, τρίτος στη σειρά μετά τον αρχιεπίσκοπο και τον επίσκοπο Αμμοχώστου Μωυσή. Το ίδιο έγγραφο υπογράφει και ο Ησαΐας, που αναφέρεται σ’ αυτό ως ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος. Επειδή όμως ο Ησαΐας υπογράφει ενδέκατος στη σειρά, μάλιστα μετά από κατώτερους ιεραρχικά ιερωμένους (όπως ο Ιάκωβος πρωτοπαπάς Λευκάρων, ο Τουμάζος πρωτοπαπάς κ.α.) θεωρείται ότι δεν ήταν επίσκοπος αλλά αξιωματούχος της επισκοπής Αμαθούντος, της οποίας πιθανότατα ηγείτο κατά την ίδια περίοδο ο αναφερόμενος στο ίδιο έγγραφο επίσκοπος Λεμεσού Ιάκωβος.